Økologi og naturpleje

Økologien – hvad er økologi?

Økologi er et helhedsorienteret landbrug. Et landbrug hvor man tænker på miljø, natur og dyr, og hvor målet er bæredygtig landbrugsproduktion til gavn for os og for fremtidige generationer.

Det gælder i enhver økologisk produktion at udnytte jordens ressourcer, men samtidigt at genbruge næringsstoffer og tilføre jorden det, man har taget fra den.

Der er mange grunde til at vælge økologi. Vi har samlet de bedste her (Økologisk Landsforening)

  • Økologi er mad uden rester af sprøjtegifte
  • Økologi er mad med mere smag
  • Økologi er rene varer uden sminke
  • Økologi er bedre forhold for dyr
  • Økologi er godt for vores grundvand
  • Økologi bevarer en rig og ren natur
  • Naturlig mad er sund fornuft
  • Nej tak til gensplejset mad
  • Ø-mærket står for grundig kontrol
  • Økologi er godt for ulande

Du kan blive meget klogere på økologien hos Økologisk Landsforening på http://okologi.dk/

Naturpleje – hvad er Naturpleje?

Naturpleje er ifølge Den store danske – Gyldendal: Foranstaltninger, der skal sikre opretholdelse eller fremme af en bestemt naturtilstand, fx gennem afgræsning eller fjernelse af selvsåede træer. Det offentlige har i medfør af naturbeskyttelsesloven en generel pligt til at pleje beskyttede naturtyper fx heder og enge.

Dyrene vi bruger til slagtning går på naturarealer, dog er de på stald om vinteren, hvor de bliver fodret med græs, som bevarer den gode fedtsyresammensætning i kødet.

Når kvæg går og græsser på danske enge og overdrev, plejer de naturen på den mest hensigtsmæssige måde og beskytter de værdifulde arealer mod at gro til. Det er en stor fordel, eftersom netop naturarealer, der gror til, er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed i Danmark. I stedet bliver der plads til truede blomsterarter og dyr.

Samtidigt med at dyrene har plejet naturen, har kødet også opnået et højere indhold af vitaminer og umættede fedtsyrer på grund af græsset og urterne, som dyrene har spist. Videnskabelige forsøg tyder desuden på, at kød fra drøvtyggere, der æder græs og specielt urter har en mere intens kødsmag og er mere saftigt.

Mange af de dyr vi bruger i naturplejen er stude, som er kastrerede tyrekalve. Stude er meget omgængelige og rolige dyr, der er meget velegnede til naturpleje, hvor der også er publikum. Der er intet ondt skabt i dem, så man vil aldrig opleve at de bliver aggressive. Man kan med andre ord trygt færdes mellem dyrene.

“Kend dit kød”

Fin-parteret:
Det er stude, der anvendes til det fin-parterede kød. Stude giver den allerbedste kødkvalitet, fordi de er meget finere i kødet end tyre. Studene har i øvrigt kun ædt græs ud over mælk og lidt korn som spæde.
Græs giver meget sundere kød end dyr, der er fodret med korn.

Kødet hænger på slagteriet og modner i ca. 4 uger inden det parteres.

Hakket kød:
Vi anvender de ældre malkekøer til fars, hvor vi hakker hele dyret. Der er en god smag i de lidt ældre køer, og kødet bliver af en meget fin og fedtfattig kvalitet, når hele dyret hakkes.