Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljø og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_da

Bedriften har søgt og modtaget tilsagn på hegningsprojekter til forberedelse og fastholdelse af afgræsning på værdifulde naturområder.

Projekter:

– Eng med rigkær ned til Vorning Å

– Hegning af eng med kildevæld, overdrev og rigkær ved Skals Å

– Hegning af eng i Nørreådalen

– Hegning af eng med overdrev ved Vinge Møllebæk

– Hegning af eng med kildevæld og rigkær i Nørreådalen